Károlytáró, a felfedezetlen, gyönyörű, tiszta Mátra

Károlytáró Gyöngyöstől 10,5 km, Mátraszentimrétől 4 km, az erdőtől 0 km. Igen, körös-körül csak erdő van. Valaha a környéken bányászat folyt. Ma nincs bánya, bolt, iskola, templom, kocsma. (Pedig igény lenne rá, mármint a boltra és kocsmára.)

A forradalmi események végén előkerültek a az Ércbánya vezetői, akik addig pártutasításra illegalitásba vonultak. Magyarul megbújtak mint a tetvek.Más szavakkal,mint sz. a fűben. Megindult újra a munka. Felsőbb utasításra üzemi bizottság alakult. Az ÜB elnökének Apámat választották. Közölték vele, mint ÜB elnöknek a tisztviselőkkel kell dolgozni járni. A munkaidő reggel 7-től délután 3-ig tart. Másnap reggel Apám be is öltözött, öltönyt, a gumicsizma helyett félcipőt öltött, nyakkendőt kötött. A munkahelyen mutattak neki egy üres szobát, az ő szobáját. Úgy délig el is üldögélt, akkor nem bírta tovább, bement az igazgatóhoz, helyezzék őt azonnal vissza az Ércelőbe, a régi helyére, mert ő nem bírja ki ezt a semmittevést, nem hogy egy hétig, egy napig se. Mit volt mit tenni az igazgató hozzájárult a korábbi állapot visszaállításához. Ezzel véget is ért Apám naplopói karrierje.

 

 A forradalom végén próbáltak bűnösöket un. ellenforradalmárokat találni. Persze nem sikerült Gyöngyösorosziban kilengések nem voltak. Egyedül Lenzsér Öcsiről beszélték, hogy mesterkedett valamit a Szovjet Hősök Emlékműve körül. Tankkal és drótkötéllel feldöntötte?  Dehát  az emlékmű Gyöngyösön volt.

Mindenesetre disszidálnia kellett. Belgiumban talált magának egy szénbányában megélhetést. Később, mikor már lehetett, haza látogatott. Felkeresett bennünket is, de én nem kérdeztem tőle, hogy túl azon, hogy rühellte a rendszert, miért is kellett elmenekülnie? Apám végig forradalomnak nevezte az eseményeket én is úgy tanultam Tőle hogy 56 forradalom volt. Úgyhogy később figyelni kellett, kivel is beszél az ember 56-ról?

 

1956 után új emberek tűntek fel  a környéken. Beszélni kell új alsó szomszédunkról Róza Vincéről. Ő Petőfibányáról menekült Gyöngyösorosziba itt beállt kommunistának, azok után, hogy a forradalom alatt Petőfibányán Róza Úrnak címeztette magát. Orosziban egyszerűen párt tag lett, cserébe lakást kapott és raktárosi állást az Ércelőkészító üzemben. A ratárosságból gyorsan araszolt felfelé, a következő lépcső a belső ellenőr, utána belső ellenőr és üzemi párttitkár, végül pályája csúcsán  főkönyvelő és vállalati párttitkár lett. Felesége és velem egykorú lánya. volt Vince bácsinak (mi mint szomszédot Vince bácsinak) hívtuk. A leányzó neve Róza Magdolna volt. A széltől is óvott kisasszonyka. Osztálytársam lett.

Miután kitudódtak Rózáék előtt az iskolába járás nehézségei, úgy gondolták a legmegfelelőbb megoldás az lesz, ha Magdolnának gyerek biciklit vásárolnak. Meg is vették. Magdolna attól kezdve biciklivel járt iskolába. A kerékpárt maga mellett tolta felülni nem tudott rá, de mégis csillogó-villogó biciklivel járt köztünk mint egy királykisasszony.

Közben Apám rejtélyes módon eltűnt. A pincében ügyködött valamin, mi nem nézhettük meg, hogy mit szerel oly bőszen. Egyszer csak előjött, és két kicsinyített biciklit támasztott a házunk falához. Két teljesen egyforma biciklit, csak méretben különböztek. Csabáé egy kicsivel nagyobb volt.

Tudni való, mi már régóta tudtunk Csabával biciklizni. Anyu női  kerékpárján tanultunk meg tobozgyűjtés közben. Gombázni voltunk Faragó Tibi bácsival elvezetett bennünket egy hatalmas fenyvesbe és a fenyves jobb felső sarkában ott volt a rengeteg róka gomba lelőhelye. Tibi bácsi megígértette velünk, a gomba lelőhelyet titokban tartjuk. Visszafelé láttuk, a fenyves tele van lehullott tobozzal, az ilyen toboz pedig Anyunak jó lenne a konyhatűzhelybe begyújtani is főzni is.

Otthon nem sokat kellett magyarázni, különösen Apu volt az ötlet mellett. Másnap Anyu biciklijével és egy zsákkal a fenyvesben voltunk. A tobozt gyorsan összekapkodtuk. A zsákot a női bicikli pedáljai közé a sárhányóra döntöttük. Pedálozni a zsáktól nem lehetett, ellenben tolni lehetett a biciklit. Mi leérve az útra a gravitációs erőre alapozva felvettük az utazó alakzatot. Én a zsákon ültem, Csaba felkapaszkodott a nyeregbe és gurulni kezdtünk, amíg az út lejtett. Egyenletes részhez érve, nekem le kellett szállnom a helyemről tolni Csabát, de a zsákot mégse mi vittük. Elérve oda, ahol az út ismét lejtett, ez most már egészen a házunkig tartott. Csaba beállította a zsák mellett a pedált, hogy mindig tudjon fékezni, majd én is befészkeltem magam a zsákon. Innen kezdve gurultunk lefelé, csak Csaba fékezett időnként, nehogy Ammamás szánkós sebességet vegyünk fel.Az igazságosság megkövetelte a szerepcserét. Olyan eset is volt, amikor én ültem a nyeregben Csaba pedig tolta a biciklit. Mindketten megtanultunk biciklin egyensúlyozni, mire saját biciklink lett volna.

 

Volt is másnap meglepetés, amikor először Csaba, majd őt követve én is elsuhantam a biciklijét toló Róza Magdolna mellett.

 

 

 

Várjatok! Várjatok! jött ki belőle a hang.-Az várjon rád, aki az eszére is vár egyben,mert nyilván elment neki,és radai rossebnek hívják azóta mert nincs jobb dolga, mint rád várakozgatni! Gondoltam én.

 

Az iskolába  járás, megoldódott, sőt nagyon egyszerű lett. Csak fel kellett pattani a biciglire  és robogni az iskola felé. Persze a  buckák maradtak, őket még kerülgetni kellett. Végül is ki tanította mag Róza Magdolnát biciklizni a végeredményből kiindulva állítható senki, bár voltak próbálkozások.

 

Korábban  említettem felépült az Ércelőkészítő Irodaház és a Központi Laboratórium épülete.

 

Az Irodaházba mindig félve léptem be, mert ott vödrös, felmosó ruhás Cerberus Mancika állt őrt.

 

Képes volt letámadni Gyurkó László üzemvezetőt is, ha az vizes csizmával lépett az ő féltve őrzött területére. Hát miben is reménykedhetett egy ilyen egyszerű földönfutó teremtmény mint én. Szinte lábujjhegyen araszoltam a lépcsőhöz és iramodtam fel az első emeletre, az üzemi irodába, ahova igyekeztem. Megsűrösödtek a szerződéses autóbuszjáratok és akadt egy olyan jótét lélek (gyanítom az üzemvezető) aki engedélyezte Gyöngyösig ingyen jegy kiadását. A cél nyilván a bevásárlás megkönnyítése lehetett, a helyi Ércelőkészítős vagy az oroszi Csernyus bolt árukészletéből hiányzó árucikkek beszerzése Gyöngyösön. Az üzemi irodában kiadott jeggyel az üzem által bérelt buszon lehetett váltott jegy nélkül utazni. A jegyet Magdika Néni adta ki, szinte szégyelltem ilyen jelentéktelen ügyekkel zavarni őt a munkájában. Pár évtized múlva nekem volt szerencsém kőzreműködni rokkant nyugdíjaztatásában és több évtizedes odaadó munkájának megköszönésében. Ezeknek a jegyeknek minden jelentőségük elveszett a második-harmadik utazás után. A busz bizalmik nem változtak ismertük egymást, mint a rossz pénzt. Hamarosan bizalmi se kellett, a dolgozók mondták meg a busz vezetőnek ki  „jöhet”.

 

Így aztán hamarosan már én se jártam fel jegyért

 

A szintén új Központi Laboratórium épületében egyrészt  a Földtani osztály figuránsai által a bányából küldött mintákat elemezték a laboránsok. Másrészt a kiszállításra kerülő színporok fémtartalmát határozták meg. Arany, ezüst, ólom, cink, kadmium tartalomra. A következő vizsgálat már Bulgáriában a kohósítás előtt közvetlen történt.

 

A laboratórium vezetője ellenszenves, gácsérhangú egyén volt. Vegyészmérnök Romániában végzett hangzott. Igazán tekintélyes jelenség volt. Egyszer aztán a vállalat főmérnöke elrendelte. Mindenki köteles bemutatni legmagasabb iskolai végzettségét igazoló okmányát. Így is lett, a vegyészmérnök munkatárs egy román nyelvű igazolást tudott benyújtani, melyen az állt, az igazolás felmutatója jogosult a megnevezett vegyipari középiskola menzájának látogatására.

 

Telefonmérnök terjedt el róla, mert arról gondoskodott, a telefonkönyvbe mint vegyészmérnököt vegyék be. Évtizedeken keresztül.

 

Évekkel később. Minden premizált dolgozónak ki kellett értékelnie saját prémiumfeladatának teljesítését a kiértékelést pedig nekem leadni. Akkor olyan munkakörben voltam, én bíráltam el, ezeknek a prémiumkiértékeléseknek mennyi közük van az igazsághoz? A laborvezető munkatárs esetében óvást jelentettem be. Kértem a fölöttem álló főmérnöktől A prémium kifizetésének megtagadását részére. A főmérnök jóváhagyta javaslataimat. A labor vezető munkatárs nem nyugodott meg Levelet írt a Vállalat igazgatójának,engem elfogultsággal és hozzá nem értéssel vádolva. Engem is felülvizsgáltak, megállapítva elfogultságnak és hozzá nem értésnek nyoma sincs!

 

Még egy évtized elteltével a bányabezáráskor szemrebbenés nélkül hagytam jóvá az azonnali elbocsátandók listáján a román középiskolai menza végzettségű urat.

 

Az  osztályba, akikkel jártam évről-évre változott a tanulók  eredményességi szintje. Voltak, akik az első négy évben, szinte mindent tudtak. De negyedik osztályra már csak egy lány, Kiss Anna maradt meg jó tanulónak.

 

Szembetűnő lett pld Lukács Erzsébet visszaesése. Az osztályfőnök kérdésére –Mért nem tanulsz Erzsikém?-Mindig parancsolnak valamit. Ez a mindig parancsolás rendszeres dolgoztatást jelentett vagyis elvette az idejét a tanulástól. Nem csoda, ha lemaradt. Róza Magdolna örömmel konstatálta, jobb tanuló, mint Lukács Erzsébet, Tóth Mária,vagy akár Gál Mária.

A  lányok között  nem  szűnt meg az örökös rivalizálás, ki okosabb,ki szebb, kinek van szebb ruhája, ki ügyesebb? Az egyik vitába a tornatanár engem is bevont. Tornagyakorlatot végeztek. A gyakorlat fentről fej fölül indult. Karlendítés után talajfogás a két láb között, majd a talajfogásból teljes fordulat előre. A tanár odaállított ugymond pontozni és én ott álltam bohócnak.

 Róza Magdolna hívta a tanár Róza Magdolna megjelent tornászni a fejen átfordulásból seggre esés lett. Én hülye meg felemeltem az ötös táblát Róza Magdolna méltatására.

-Fái Anna volt a következő .Szerényen odajött a gyakorlat égrehajtásának  helyére.Két kezét a magasba emelte, lendületet vett, és már át is fordult. Ott rám nézett. Szemébe a csalódás költözött, látva az én kettes táblámat. Szó nélkül tovább libegett, mert libegés volt ez Róza Magdolna segges produkciójához képest.Az én pontozói ténykedésem színvonalában a segges szintjén volt, kár is lenne tagadni én is leszerepeltem. Több mint 60 év eltetével pirulnom kell, ha visszaemlékezem pontozói ténykedésemre.

 


 Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

2. Kisteherautó bérlés, kisteherautó kölcsönzés napi 6000 forintért

► Kisteherautó bérlés és kölcsönzés. Budapest és vonzáskörzetében. BARÁTI Ár, kedvező feltételek. OLCSÓ! - Kisteherautó bérlés akár 6000,-Ft/nap áron! -

kisteherauto-berles.hupont.hu

3. Kisbusz bérlés, kisbusz kölcsönzés napi 6000 forintért

► Kisbusz bérlés és kölcsönzés. Budapest és vonzáskörzetében. Sofőrrel vagy sofőr nélkül, olcsón. Jó árak, kedvező feltételek. - kisbusz bérlés - Akár 6000,-Ft/nap áron

kisbusz-berles.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. BABAGYŰJTEMÉNY

► Gazdag Katalin népviseleti és nemzetközi babagyűjteménye - Doll Collection

babagyujtemeny.hupont.hu

2. Varga Géza: A székely rovásírás

► Nemzeti írásunk teljesebb leírásának vázlata

szekely-rovasiras.hupont.hu

3. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

4. Scarlett..."Holnap új nap virrad"...

► Ha a könnyek záporként mossák el lépteid és hited, akkor se feledd : Örökké mégsem eshet...

scarlett.hupont.hu

5. OLÁH TAMÁS LEZÁRÁSI SPECIALISTA +36 70/363-7678

► Oláh Tamás vagyok, lezárás specialista tréner. Arra képzem ki az ügyfeleimet, hogy Ők hogyan tudnak valódi figyelmet kapni a saját ügyféljelöltjeiktől azért, hogy igazi egyetértések alakuljanak ki közöttük, és az ügyfél náluk költse el a pénzét.

olahtamaslezaras.hupont.hu

6. Villanyszerelő Kecskemét

► Villanyszerelés Javítás 06 30 9388145

villanyszakik.hupont.hu

7. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

8. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

9. párkapcsolati magánnyomozás-figyelés-poloskairtás +36 30 350 4698

► Magánnyomozás, párkapcsolati magánnyomozás, figyelés, adósságbehajtás, poloskairtás ! Megbízható, pontos információk költséghatékonyan. Diszkréció, törvényesség, titoktartás ! + 36 30 350 4698

businessintelligence.hupont.hu

10. FIREFLIES UTAZÁS

► KERÜLJÖN KI A MÓKUSKERÉKBŐL! UTAZZON KORLÁTOK NÉLKÜL ÉS KERESSEN PÉNZT FÜGGETLENÜL. NÁLUNK LEHETŐSÉGE VAN UTAZNIA A JÓL ISMERT FOGLALÓ PORTÁLOK ÁRAI ALATT 10-30-50%-KAL, AKÁR 70-80%-KAL OLCSÓBBAN. INFORMÁLÓDJON BÁTRAN A LEHETŐSÉGEKRŐL!

firefliesutazas.hupont.hu

11. allatok -kepek .hupont.hu itt sok kép van

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

allatok-kepek.hupont.hu

12. Szállás a Mátrában : Panoráma apartman - hegyvidéki wellness - Parádsasvár

► Apartman saját wellnessel! Legyen a vendégünk a Mátra szívében! Ismerje meg ezt a csodás környéket családjával, ehhez kínálunk kényelmes, otthonos apartmant Parádsasváron (Rákóczi u.35), csodás panorámával a Mátrára,és Kékestetőre. 06-20-9179246

panoramaapartman.hupont.hu

13. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

14. PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság

► A társaság fő tevékenysége: megyei területrendezési terv készítése, módosítása, települések településrendezési tervének, valamint módosításának készítése, telepítési tanulmányterv, beépítési terv és javaslat készítése, továbbá szoftverfejlesztés.

palotasbt.hupont.hu

15. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

16. Szagelszívó szerelés, páraelszívó javítás 06202251104

► Ha főzés illata terjeng az egész házban és már érződik az összes utcai ruháján, vagy penész foltokkal küzd otthonában, netán a WChasználati kellemetlen szag miatt kényszerül pirulni vendégei előtt... Hívja fel légtechnika szervizünket 0-24 !

szagelszivo.hupont.hu

17. Éder-Ház Kft

► Új építésű,tehermentes,családi házak,fizetés könnyítéssel, magas műszaki tartalommal eladók.Az összes mindenkori kedvezmény igénybe vehető a Kft tulajdonában lévő házakra.

ederhazkft.hupont.hu

18. Villanyszerelés Javítás Kecskemét 06/30/9388145

► Családi házak,lakások,üzletek villanyszerelése régi hálózatfelújítása

csovill.hupont.hu

19. Falfúró gyors szolgálat Bp. 06209884170

► Rögzítés fúrással betonpanel födémbe, téglafalra,csempére,gipszkartonra pénz visszafizetési garanciával . Dísztárgyak, dekorációk, fürdőszobákba kiegészítők, lámpák, karnisok, sportszerek felfúrása. PROFI LÉGTECHNIKAI FÚRÁS 0-24

falfuro.hupont.hu

20. Ventilátor szerelés elszívó javítás Pest megye 06209884170

► Fürdőszőszoba ventilátor gyors javítása WC szagelszívó készülékek felszerelése konyha páraelszívó bekötése falfúrással penészesedés végleges megszüntetése. Helios, Wernig, Vortice, Red-Ring, Elicent, Cata,Nodor, Falmec, Sirius, Casals,Ardes

ventilatorszerviz.hupont.hu

21. Wernig elszívó ventilátor javítás - szerelés 06202251104

► Wernig WC - szagelszívó és fürdőszobai párátlanító ventilátor javítása non - stop. Időszakos karbantartás , 0 - 24 készülék szerelés,időrelé beállítás,kondenzátorok cseréje. Egycsöves központi rendszerek kiépítése, nagynyomású kisventilátorhoz

wernig.hupont.hu

22. Hiányosságaid vannak a tanulásban? Akkor én segítek neked !

► Itt sok minden érdekes dolgot meg tudsz nézni.Ha találok valami érdekeset egyből felteszem az oldalra!Tanulást is segítem :)

tudastar.hupont.hu

23. Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

► Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

jellem-ismeret.hupont.hu

24. ANGOL HASZNÁLT RUHA ÉS MINŐSÉGI BÁLÁS RUHA NAGYKERESKEDÉS

► MINŐSÉGI HASZNÁLTRUHA - ANGOL BÁLÁSRUHA - ANGOL EXTRA RUHA - ORIGINAL BÁLÁS RUHA BESZERZÉS OLCSÓN

europanagyker.hupont.hu

25. Az ember a kutya legjobb barátja!;)

► itt mindent megtudhatsz a kutyákról! Megtalálható a-tól z-ig minden kutyafajta!És még mielőtt elkattintanál legalább nézz körül nem lesz tőle semmi bajod!Figyelem! Az oldal még szerkeztés alatt van!

kutyusfanclub.hupont.hu

26. A földrajz

► .

foldrajzkrisz.hupont.hu

27. Eladó tüzifa Budapesten

► Eladó tüzifa Budapesten házhozszállítással, akác, bükk, gyertyán, tölgy tüzifa méterben, hasítva, kalodázva 06 70 410 7499.

tuzifabudapesten.hupont.hu

28. ELECTROJAVKER KFT Háztartásigép Szakszerviz

► Indesit, Ariston, Gorenje, Samsung, Whirlpool, Candy, Siemens, Bosch, Zanussi, Electrolux, Szakszerviz. MOSÓGÉP - MOSOGATÓGÉP - SZÁRÍTÓGÉP - VILLANY TŰZHELY - FŐZŐLAP javitás. Elérhetőségeink: 06/1-227-7168, 06/30-894-4199, 06/1-227-2040

szervizkozpont.hupont.hu

29. + Dr. Nem Doktor +

► Dr? Az itt lévő dr-ok jogosultak dr-ként a dr előtag használatára. A doktorokban, tanácsaikban megbízunk. De ön doktor? Nem vagyok Dr. De ettől még tudhatok. Tőlük tanulok 2011 óta. Dr...

dr-nem-doktor.hupont.hu

30. Old Sound

► '60-as, '70-es zenék, Pop, Rock, Beat... és sok egyéb

olds.hupont.hu

31. Breco féktárcsa minden típushoz, féláron, elfekvő készletből!

► BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Toyota, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, suzuki, Volvo, féktárcsa gyári beszállítói minőségben raktárról. Postai utánvéttel, az ország bármely pontjára. 1215 Bp. Ady Endre út 94. H-P: 8-17 06-1-278-0120

fekalkatreszek.hupont.hu

32. BÉNYEI FOGADÓ panzió és étterem

► A Bényei Fogadó Tokaj Hegyalján,Észak-magyarország egyik legrégebbi,kádármesterségéről és borairól híres településén Erdőbényén található. Tel:06-20-3608656 E-mail:benyeifogado1@gmail.com

benyeifogado.hupont.hu

33. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

34. OLCSÓ KÖLTÖZTETÉS MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN

► LAKÁS ÉS CSALÁDIHÁZ KÖLTÖZTETÉST, BÚTORSZÁLLÍTÁST, FUVAROZÁST VÁLLALUNK MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN

koltoztetes-magyarorszag.hupont.hu

35. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS, KÁRPITTISZTÍTÓGÉP BÉRLÉS BUDAPEST. KAUCIÓ NINCS. INGYENES HÁZHOSSZÁLLÍTÁS AZ EGÉSZ VÁROSBAN.

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

36. Történelem.hu-amit elhallgatnak

► "Mert van az igazságba bújtatott hazugság, és van a hazugságba bújtatott igazság"

tortenelem-hu.hupont.hu

37. Téry Ödön Túra Club

► Túratársaságunk 40 évvel ezelőtt alakult, és a mai napig működik kb 50 fővel. Fő tevékenységünk a gyalogos turizmus, szeretjük és óvjuk a természetet. Ezen az oldalon megpróbálunk röviden beszámolni a látottakról, kedvet csinálni a természetjáráshoz.

teryodonturaclub.hupont.hu

38. Mihaji Nikolett kutyás oldija

► Ez az oldal a kutyákkal foga kutyet amit küldtök nekem ki fogaom rakni jó nézelődést várlak vissza pux Niki

kutyagirl.hupont.hu

39. Polgár Peti (FRIZBI, ex-Morning Show) zenés humorista, énekes honlapja

► Zenés humorműsor (sing up comedy), egyedi dalkészítés bármilyen alkalomra

polgarpeti.hupont.hu

40. Női Ékszerek Nyakláncok,Fülbevalók,Karláncok,Órák, Egyedi szettek

► Ezen az oldalon különféle női ékszerek kiegészítők, fülbevalók, láncok, gyűrűk,esküvői szettek, kulcstartók órák és egyéb kiegészítők találhatók elérhető áron..

noiekszerek.hupont.hu

41. POLGÁRDI BÚTORBOLT 8693 Lengyeltóti,Csokonai u.1 Tel.:85/330-370

► <H1>Hálószoba és nappali bútorok, konyhabútorok,étkező garnitúrák,tálaló szekrények,ülőgarnitúrák,gardróbok,kiegészítő kisbútorok!</H1>

polgardibutor.hupont.hu

42. Vali Néni Kifőzdéje Verőce

► Minden héten új,változatos menü házias ízekkel és állandó napi ajánlattal!!

hazias-izek-olcso-ebed.hupont.hu

43. Alapszintű hangképzés,könnyűzenei dalok tanulása,JAZZ-ének!

► Régi vágyad az éneklés? Szeretnél kitörni a szürke hétköznapokból? Nem szeretnéd veszni hagyni tehetségedet? Érdekel, hogy érdemes-e énekléssel foglalkoznod? Gyere és segítek!

viktoriaenekstudio.hupont.hu

44. Olcsó termőföld szállítás Budapest környékén

► Akár 1 m3, olcsó termőföld szállítás Budapesten és környékén 06 30 90 30 300!

termofoldszallitasa.hupont.hu

45. Eladó Spanyol ingatlanok COSTA BLANCA!A SPANYOLORSZÁGI befektetések oldala!

► Eladó Spanyol ingatlanokat kínálunk kedvező áron, COSTA BLANCA csodálatos tengerpartján. Spanyolországi apartmanok, sorházak, luxuslakások-villák, üzlethelyiségek nagy választékban, a létező minden segítséggel.+34 634 096 770

spanyolinvest.hupont.hu

46. GYÓGYITÓ NÖVÉNYEK, HOLISZTIKUS GYÓGYMÓDOK

► Fűben -Fában orvosság,természetes C vitaminok, az ANYATERMÉSZET által felkínált lehetőségek,gyógymódok és természetes terápiák

gyogyitonovenyek.hupont.hu

47. Animal vorld

► Szeretni az állatokat

galjudit.hupont.hu

48. Angyali menedék

► Angyali vezetés a megfáradt és beteg lelkeknek

archangelgabriel.hupont.hu

49. Natur-Baba

► Natur-Baba, a természetes bababutik

naturbaba.hupont.hu

50. Fregoli szerelő gyors szerviz Bp.,Pest megye 06209884170

► Fregoli felszerelés, javítás, zsinór, kötél csere.Házhozszállítva felszerelve adjuk át az Önnek megfelelő ruhaszárítót.Kérjen árajánlatot! +36 20 9884170

fregoliszerelo.hupont.hu

51. Autóbérlés Győr

► Autóbérlés Győr 4200,-Ft ártól, Kisteherautó bérlés Győr 9000Ft napi díjtól. Kisbusz bérlés Győr. Autóbérlés Győrben, autókölcsönző.

autoberlesgyor.hupont.hu

52. CNC Fafaragás

► Családi címerek, vadász és borász ajándékok, portrék készítése. Brunner András, Email: brunnerwoodwork@gmail.com Telefon: +36 30 359 5624

cncfafaragas.hupont.hu

53. Orosz Ferenc 2.

► Magamról hobbijaimról, a kis unokámról, barátokról,nosztalgiáról, tárgyaimról

ofk-ofk.hupont.hu

54. Mindenünk a ló

► Aki szereti a lovakat annak ezen az oldalon van a helye!

tunde-es-a-lovak.hupont.hu

55. Olcsó asztalos Budapesten

► Budapesti asztalos rövid határidővel vállalja beépített szekrények, nappali bútorok, konyhabútorok, kerti bútorok, gardróbok tervezését, elkészítését és beépítését (30) 651 0393

asztalosbudapest.hupont.hu

56. Új háztartási és műszaki cikkek , forrasztási ,szervizelési segédanyagok

► Ön a legjobb helyen jár ahhoz, hogy jó minőségű, ÚJ, de olcsó műszaki és háztartási cikkekre találjon. Valamint Olasz gyártmányú , jó minőségű és mégis olcsó kenő- , paneltisztító- , levegő- , cimke eltávolító-sprayt , stb... , rendelhessen .

olcso-muszaki-cikkek.hupont.hu

57. ddmt2-pumt2-sé-yang-hack

► csak anyi a dolgod hogy leirod a valódi neved az id-d és elküldöd a pumt2gmfelvetel@citromail.hu-ra de eléirod hogy miről küldöd dd ről vagy pumt ról˙(pl.ddmt2 id:salala45 jelszó:dortya)v.(pumt2 id:vakarcs11 jelszó:0123456789

dd-pu-hack.hupont.hu

58. Karnisszerelő gyorsszerviz Budapesten 06209884170

► Karnisszerelés, karnis javítás, leszakadt karnis visszafúrás, új karnis felfúrás. Lakberendezési tárgyak készítése, házhozszállítása, függönyök felszerelése NON - STOP

karnisszerelo.hupont.hu

59. Gyenesdiási Magyar Vándor Klub

► Célunk: Hazánk, Magyarország épített és természeti értékeinek felkeresése, népszerűsítése, átörökítése.

magyarvandor.hupont.hu

60. "Egészségesebb leszel, ha bio terméket eszel!"

► Az egészségmegőrzés számára bio anyagok feldolgozása és kereskedelme. A pásztói "Júlia Bio Malom" termékei.

pasztoioko.hupont.hu

61. Gépkölcsönzés Ácson! Tréler bérlés! Utánfutó bérlés!

► Személygépkocsik bérlése már napi 5.000 Ft-tól!

autoberles-gepkolcsonzes.hupont.hu

62. Pilates Judittal

► A mozgás, melytől 10 alkalom után jobban érzed Magad, 20 után látványosan jobban nézel ki, 30 után pedig ...

pilatesjudittal.hupont.hu

63. Asztalos munkák minőségi kivitelezéssel!

► Asztalos munkák: "Bölcsőtől a koporsóig"

asztalos-vagyok.hupont.hu

64. Autóbérlés Debrecen, Autókölcsönző

► Autóbérlés, autókölcsönző Debrecen és vonzáskörzete Nagy választék, gyors kiszolgálás, kedvező árak. Bérautó napi 3000,-Ft-tól.

autoberlesdebrecen.hupont.hu

65. Borostyán Kulcsosház és Marcipán Fagyizó

► Családias hangulatú nyaralóház fürdődézsával a Bükk-hegység lábánál,Dédestapolcsányban a Lázbérci víztározó mellett!Ideális családoknak baráti társaságoknak.

borostyankulcsoshaz.hupont.hu

66. Postagalamb Sky Steeds Homing Pigeon Loft Postagalamb sport és tenyésztés

► A síker öt pillére. Tenyésztés. Takarmányozás. Tréning. Egészség. Dúc.

sky-steeds-postagalamb.hupont.hu

67. MELI KOZMETIKA

► Berhida Veszprémi út 2

melikozmetika.hupont.hu

68. Magyar Dízel és Villanymozdonyok

► Aki imádja a mozdonyokat, az jó helyen jár!

vasut.hupont.hu

69. TEMATIKUS HITTAN

► Személyek, fogalmak gyakran előforduló tárgyak, szimbólumok gyűjteménye, melyeket a rejtvényeimből válogatok keresztény hitoktatók és tanítványaik részére.

tematikushittan.hupont.hu

70. Family guy-Amerikai fater klub

► Exkluziv hírek, különkiadások,képek, évadok

familyguy-amerikaifater.hupont.hu

71. Napelemmel előállított elektromos áram ION-vízzel működő kazánhoz.

► Napelemek által hálózatra termelt elektromos áram felhasználása Fűtőelemes elektromos kazánok, és infra fűtéshez ingyen energia? IGEN!

napelemesfutes.hupont.hu

72. H2O just add water-Rajongói oldal

► Ez az oldal H2O-val foglalkozik.Ha szereted a sellőlányokat,akkor gyere,és nézz körül!

hhhhhoooo.hupont.hu

73. Ashley Tisdale Fan Oldal

► Ashley Tisdale---Sharpey Evans

ashleyblondie.hupont.hu

74. Fúvószenekari hangszerelés

► Van egy SZEMÉLY, aki villámGYORSan, SEBESen elkészít mindenféle fúvósösszeállításra bármilyen kottát

hangszereles.hupont.hu

75. www.olcsosetahajo.hupont.hu

► Motorcsónakázzon Ráckevén egész évben! Tel.: 06209463877 mail.: pityu666@gmail.com

olcsosetahajo.hupont.hu

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 15
Tegnapi: 35
Heti: 15
Havi: 1 032
Össz.: 106 183

Látogatottság növelés
Oldal: BEFEJEZ
Károlytáró, a felfedezetlen, gyönyörű, tiszta Mátra - © 2008 - 2023 - karolytaro.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »